Διευκρίνηση σχετικά με την κατάθεση των Συνδρομών από τα μέλη της ΕΚΕ και τους νέους εγγραφόμενους

Διευκρίνηση σχετικά με την κατάθεση των Συνδρομών από τα μέλη της ΕΚΕ και τους νέους εγγραφόμενους

Παρακαλούμε όσοι εγγράφονται ή/και καταθέτουν την ετήσια συνδρομή τους στην ΕΚΕ: εφόσον η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά από άλλη τράπεζα εκτός της Alpha Bank, παρακαλείσθε να μην επιβαρύνετε την ΕΚΕ, αλλά να καταβάλετε επιπλέον -εκτός από το ποσό της συνδρομής/εγγραφής- και τις χρεώσεις των τραπεζών. Εναλλακτικά, προκειμένου να αποφύγετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις, μπορείτε να καταθέτετε αυτοπροσώπως το ποσό της συνδρομής/εγγραφής σας στον λογαριασμό της ΕΚΕ, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank.