Δραστηριότητα Μελών: Η νέα κατηγορία του site της ΕΚΕ

Δραστηριότητα Μελών: Η νέα κατηγορία του site της ΕΚΕ

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία δημιουργεί τη νέα κατηγορία «Δραστηριότητα Μελών» για το site της.

Η ανακοίνωση του προέδρου της εταιρείας:

Προς τα μέλη της ΕΚΕ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Στην προσπάθεια του νέου ΔΣ της εταιρείας να συσπειρώσει τα μέλη της και να
προσελκύσει νέα, εγκαινιάζουμε ένα επιπλέον πεδίο στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ
υπό τον τίτλο «Δραστηριότητα μελών». Στο πεδίο αυτό θα μπορούν να
αναρτώνται πληροφορίες-ενημέρωση για συγκεκριμένες επιστημονικές δράσεις
και ενέργειες που είτε έχετε πραγματοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν είτε
σύντομα θα πραγματοποιήσετε, αφορούν δε δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε
συνέδρια, δημόσιες ομιλίες, βραβεύσεις, κ.ά.

Τα ενημερωτικά αυτά κείμενα, γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δεν
θα πρέπει να ξεπερνούν τις 150 λέξεις και θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας:grsociolsoc@gmail.com . Τυχόν
συνοδευτικό υλικό θα αναρτάται μέσω συνδέσμου. Σε περίπτωση μακροσκελών
ενημερώσεων το ΔΣ της ΕΚΕ διατηρεί το δικαίωμα της μη ανάρτησης ή της
σύμπτυξής τους.

Με τη διαδικασία αυτή ενισχύεται η αλληλοενημέρωση και προσφέρονται
ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασίες.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ

Νίκος Δεμερτζής