Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης κριτικής σκέψης σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (ΕΚΚΕ)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης κριτικής σκέψης σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (ΕΚΚΕ)

Στο πλαίσιο του έργου «Διάλογος» μέρος του Erasmus+ Higher Education, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) διοργανώνει διεθνή εκπαιδευτική εβδομάδα (25 - 29 Ιανουαρίου) με θέμα την ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την κριτική σκέψη σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, καθώς και στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μέσα από σειρά διαλέξεων, παρουσιάσεων και βιωματικών ασκήσεων, επιδιώκεται να εξοικειωθεί το κοινό με εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών της Ανώτατης, καθώς και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, σε ότι αφορά κυρίως τη διαλογική σχέση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με την αναζήτηση κριτηρίων αλήθειας ή διαψευσιμότητας.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα σταλούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όσους και όσες παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων.

Η εκπαίδευση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom σε σύνδεσμο που θα σταλεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες πριν την έναρξη του σεμιναρίου και εφόσον έχουν στείλει στον κο. Χρήστο Παπαλυμπέρη (papaliberis@ekke.gr) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη, την αίτηση συμμετοχής τους.

Η αίτησή σας θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.

Συμμετοχή στην πενθήμερη εκπαίδευση, μπορεί να δηλώσει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη, ωστόσο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, θεωρείται ότι μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε νέους διδάσκοντες στην τριτοβάθμια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και γνωστικών αντικειμένων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εβδομάδας θα το βρείτε εδώ.

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής για να παρακολουθήσετε μέρος ή ολόκληρη την εκπαίδευση εδώ.