ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

"Αθήνα 19-20 Απριλίου "Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική στην Οκταετία της Κρίσης. Τάσεις Προοπτικές"

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ