Ενεργοποίηση και ίδρυση θεματικών ομάδων της ΕΚΕ

Ενεργοποίηση και ίδρυση θεματικών ομάδων της ΕΚΕ

 

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία/ΕΚΕ σας ενημερώνει ότι κατα το τελευταίο Δ.Σ. αποφάσισε να ενεργοποιηθούν τέσσερις νέες Θεματικές ομάδες:

  •     Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  •     Κοινωνολογία της Εργασίας
  •     Κοινωνιολογία του πολιτισμού και των ΜΜΕ
  •     Φύλο και κοινωνία

Ωστόσο αν υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφερόμενοι για επιπλέον θεματικές ομάδες, παρακαλούμε να το επισημάνετε, προκειμένου να περιληφθούν και αυτές στο σχετικό κατάλογο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποια από τις πιο πάνω Θεματικές Ομάδες ή θέλουν να προτείνουν την ενεργοποίηση μιας άλλης Θεματικής Ομάδας παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν με το μέλος του Δ.Σ. Καθηγητή Γεώργιο Πλειό, Υπεύθυνο των Θεματικών Ομάδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gplios@media.uoa.gr ή με τη Γραμματέα του Δ.Σ. Λ. Μαράτου – Αλιπράντη alipran3@otenet.gr .

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.
Γεώργιος Πλειός
Υπεύθυνος των Θεματικών Ομάδων
Λάουρα  Μαράτου - Αλιπράντη
Γραμματέας

Σημ. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί η Θεματική Ομάδα: «Κοινωνιολογική-Κοινωνική Θεωρία» με συντονιστές τους Καθηγητές κ. Μαρία Αντωνοπούλου και κ. Νίκο Τάτση. Για συμμετοχή επικοινωνείστε με τους συντοσμιστές: marianantonopoulou3@gmail.com        nicholas.tatsis@gmail.com