ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, 14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019, ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ, 20-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, 14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019, ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ, 20-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

 
 
 
 
 
 
 
Dear ESA members,
 
We are happy to announce the launch of the ESA 2019 conference website.
 
It provides information about the programme and all confirmed speakers, the upcoming abstract submission and registration process, the city of Manchester and the conference venues – and much more that you will find helpful for participating in the ESA conference in Manchester, 20-23 August 2019. The pages are updated on a regular basis, in principle as soon as new information comes in, so make sure to keep visiting!  
 
For your first visit, we recommend that you have a look at the page presenting the five confirmed Plenary speakers: Manuela Boatcă, Michèle Lamont, Nasar Meer, Françoise Vergès and Michel Wieviorka.
 
Important news is also shared via Twitter @esa_sociology, with the hashtag #esa2019.
 
Enjoy browsing the ESA 2019 conference website!
 
Best regards,
Your ESA office