Η θέση του Δ.Σ. της ΕΚΕ για την υποχρεωτική αφυπηρέτηση κοινωνιολόγων λόγω ηλικιακού ορίου

Η θέση του Δ.Σ. της ΕΚΕ για την υποχρεωτική αφυπηρέτηση κοινωνιολόγων λόγω ηλικιακού ορίου

Την 17η Μαίου 2021 το ΔΣ της ΕΚΕ συζήτησε τη δημόσια δήλωση-πρόταση της ISA για την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των κοινωνιολόγων σε διάφορες χώρες όπου βέβαια ισχύουν επιμέρους νομικές ρυθμίσεις.

Το ΔΣ της ΕΚΕ υπογράμμισε την υποστήριξή της στην αρχή της ενεργούς γήρανσης και διατύπωσε για άλλη μία φορά την αντίθεσή της σε κάθε είδος δυσμενούς διακρίσεως στη βάση της ηλικίας, του φύλου, της φυλής , των θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της εξωτερικής εμφάνισης. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα στην εργασία και την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, όπως επίσης και τη γνώμη έγκριτων νομικών, διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα – και βάσει του δικαίου της ΕΕ-, δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας όσον αφορά την υποχρεωτική αφυπηρέτηση βάσει ηλικίας, ιδίως δε των κοινωνιολόγων που χαρακτηρίζονται με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού και εργάζονται σε φορείς που είναι ΝΠΔΔ (ΑΕΙ, ΕΚ, κ.λπ.).

Με την αφυπηρέτηση των κοινωνιολόγων που εργάζονται στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα κλείνει ένας κύκλος εργασιακής συνθήκης χωρίς όμως να αποκλείεται το άνοιγμα ενός άλλου, καθώς νόμος επιτρέπει την απασχόλησή τους με αμοιβή διατηρώντας το 70% του ποσού της σύνταξής τους. Σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και το ποσοστό της ανεργίας των νέων κοινωνικών επιστημόνων είναι ιδιαίτερα υψηλό, θα ήταν αδόκητο να ισχύσει ισόβιο εργασιακό καθεστώς, χωρίς όμως αυτό εκ παραλλήλου να συνεπάγεται αποκλεισμό των κοινωνιολόγων που αφυπηρετούν, ανδρών και γυναικών, από τις όποιες ευκαιρίες απασχόλησης τους προσφέρονται.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής