ΙSA RC 47 “ Social classes and Social movements”

ΙSA RC 47 “ Social classes and Social movements”

H   ΙSA   RC 47 “ Social  classes and Social  movements” διοργανώνει   περιφερειακό  Συνέδριο  με θέμα :
 
«Social Movements in Central  and Eastern Europe” ,   Βουκουρέστι ,  11-12 Μαΐου  2015
 
 
Bucharest 11-12 May 2015 Summary
 
Social movements in Central and Eastern Europe