Νέα Κατηγορία Μελών :«Συνδεδεμένα Μέλη»

Νέα Κατηγορία Μελών :«Συνδεδεμένα Μέλη»


Το Δ.Σ. αποφάσισε  τη δημιουργία νέας  κατηγορίας μελών  των «Συνδεδεμένων  μελών».
 
 Ως «Συνδεδεμένα Μέλη» μπορούν να εγγράφονται κοινωνικοί επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών  στο  γνωστικό  πεδίο  των   κοινωνικών επιστημών.
 
Τα «Συνδεδεμένα μέλη»   μπορούν να συμμετέχουν στις  θεματικές ομάδες και σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της εταιρείας. Θα λαμβάνουν  τακτική ενημέρωση .
 
Η αίτηση  των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται με   αναλυτικό βιογραφικό.   
 
Eτήσια Συνδρομή: 15,00ευρώ