ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ & ISA/RC01 &ERGOMAS CONFERENCE 2015