Προκήρυξη Ερευνών ΚΕΑΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη Ερευνών ΚΕΑΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη Ερευνών ΚΕΑΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσια Πρόσκληση

 

Αθήνα, Μάιος 2015
 
 
 
Υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2016
 
 
 
Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) (www.rchumanities.gr) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Βασικοί του στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση ερευνών νέων επιστημόνων, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου προβληματισμού για την πολυσχιδή σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών, η διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για τα αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί αλλά και η περαιτέρω διάδοση και διάχυσή τους προς την επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων.
 
 
 
Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2016 και για την οποία δεν έχουν λάβει άλλη οικονομική υποστήριξη. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.
 
 
 
Α. Θα χρηματοδοτηθούν έως οχτώ ερευνητικές προτάσεις για:
 
Μεταδιδάκτορες (Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση)
 
Ανεξάρτητους ερευνητές (Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση)
 
 
 
Β. Θα χρηματοδοτηθούν έως δύο ερευνητικές προτάσεις για:
 
Ερευνητικές Ομάδες (Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη σύνθεση της ομάδας (θα μπορεί να αποτελείται από υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ή και από άτομα με μακρά ακαδημαϊκή θητεία κτλ.)
 
 
 
Υποβολή
 
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα είναι ενεργοποιημένο κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης. Η φόρμα υποβολής της αίτησης είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη διεύθυνση http://www.rchumanities.gr/xrimatodotisi-erevnon/ipovoli-etisis/
 
 
 
Χρονοδιάγραμμα

Προκήρυξη Ερευνών ΚΕΑΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Προκήρυξη Ερευνών ΚΕΑΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ