Πρόσκληση υποβολής Εισηγήσεων Διεθνές Κοινωνιολογικό Συνέδριο "Αφηγήσεις της Οικονομικής Κρίσης: Μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας" , Θεσσαλονίκη, 24-26, Ιουνίου 2015

Πρόσκληση υποβολής Εισηγήσεων Διεθνές Κοινωνιολογικό Συνέδριο "Αφηγήσεις της Οικονομικής Κρίσης: Μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας" , Θεσσαλονίκη, 24-26, Ιουνίου 2015


Πρόσκληση υποβολής Εισηγήσεων
Διεθνές Κοινωνιολογικό  Συνέδριο
"Αφηγήσεις της Οικονομικής Κρίσης: Μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης
κοινωνίας" , Θεσσαλονίκη, 24-26, Ιουνίου 2015.
 
Site Συνεδρίου:
 
narrativesofcrisis.webnode.gr