Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 8ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 8ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Υπότιτλος
Με θέμα Κοινωνίες και Κοινωνιολογίες στον 21ο αιώνα

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 8ο Τακτικό Συνέδριό της με θέμα "Κοινωνίες και Κοινωνιολογίες στον 21ο αιώνα".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13-15 Οκτωβρίου 2022 σε υβριδική μορφή. Η εναρκτήρια και η καταληκτική συνεδρία θα γίνουν δια ζώσης στους χώρους του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι υπόλοιπες, παράλληλες, συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται η 15η Μαΐου 2022.

Ακολουθεί η πρόσκληση του Προέδρου της ΕΚΕ Νίκου Δεμερτζή και οι πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση προτάσεων:

Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του πρώτου τέταρτου του 21ου αιώνα διαπιστώνεται ότι, σε παραλλάσσουσες αναλογίες, η πορεία κοινωνικών ομάδων και ατόμων επηρεάζεται από πρωτόγνωρες αντινομίες και κρίσεις. Αντινομίες όπως αυτή της παγκοσμιοποίησης και της απο-παγκοσμιοποίησης, της διαφοροποίησης και -απο-διαφοροποίησης, εκκοσμίκευσης και απο-εκκοσμίκευσης, δικτύωσης και αποκέντρωσης και κρίσεις όπως η κλιματική, η δημογραφική, η υγειονομική, η οικονομική κρίση, οι μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά και η κρίση της δημόσιας επικοινωνίας, επιβεβαιώνουν τον κινδυνώδη χαρακτήρα της παγκόσμιας, πλέον, κοινωνίας και την συνεπαγόμενη εξακολουθητική εμπειρία της διακινδύνευσης σε μίκρο – μέσο και μάκρο επίπεδο. Πρόκειται για διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από ολοένα και μεγαλύτερη επιτάχυνση, κατακερματισμό ταυτοτήτων, παροντισμό, ρευστότητα της κοινωνικής εμπειρίας ατυποποίηση των ηθών και αναδιάταξη των θυμικών κανόνων και της δομής του αισθάνεσθαι. Για διαδικασίες, με άλλα λόγια, μετανεωτερικές και υπερνεωτερικές που στηρίζουν αλλά και αμφισβητούν συνάμα τον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό και τις διαρκώς και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες που αυτός προκαλεί.

Σε αυτές τις παρατεταμένες περιόδους πολλαπλών κρίσεων, που τείνουν να διαμορφώνουν νέες κανονικότητες, η κοινωνιολογία προσεγγίζει τα αναδυόμενα πρότυπα κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης, επανεξετάζει ζητήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, συγκρούσεων και νέων μορφών εργασίας ενώ προτάσσει, μεταξύ των άλλων, την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική προστασία ως έννοιες συγκροτησιακές του κοινωνικού ιστού και υψηλής αξίας, οι οποίες δοκιμάζονται σε περιόδους αβεβαιότητας και συχνά απουσιάζουν από τον πολιτικό διάλογο.

Η συντελούμενη 4η βιομηχανική επανάσταση συνιστά έναν «νέο μεγάλο μετασχηματισμό» που θέτει επί τάπητος αλλά και στη λυδία λίθο κοινωνιολογικές θεωρίες και μεθοδολογίες αλλά και τον ίδιο τον ρόλο της κοινωνιολογίας ως επιστήμης που είναι ούτως ή άλλως ανέκαθεν πολυ-Παραδειγματική. Η ελληνική κοινωνία ενταγμένη στο διεθνές σύστημα και στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, μετέχει των παραπάνω διεργασιών δεδομένων των δικών της ιστορικών εξαρτημένων διαδρομών προς τη νεωτερικότητα, τη μετανεωτερικότητα και την υπερνεωτερικότητα. Εκ παραλλήλου, η κοινωνιολογία στην Ελλάδα καλείται να εξηγήσει και να ερμηνεύσει τις συντελούμενες διεργασίες με την καλλιέργεια θεωρίας και τη διενέργεια μεθοδολογικώς επεξεργασμένων ερευνών. Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίνεται η ΕΚΕ με τη διενέργεια του 8ου Συνεδρίου της, με θέμα:

Κοινωνίες και Κοινωνιολογίες στον 21ο αιώνα

Το συνέδριο θα είναι υβριδικό και θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 13-15 Οκτωβρίου 2022. Η εναρκτήρια και η καταληκτική συνεδρία θα γίνουν δια ζώσης στους χώρους του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι υπόλοιπες, παράλληλες, συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο μπορεί να γίνει με απλή παρακολούθηση των εργασιών του (με αντίστοιχη λήψη βεβαίωσης) ή και με την παρουσίαση εισηγήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν μπορούν να συμμετέχουν με πάνω από δύο ατομικές ή κοινές εισηγήσεις τους.

Όσες και όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν με εισήγησή τους στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη των προτάσεών τους στη διεύθυνση eke.socioconf2022@gmail.com. Στην πρότασή τους θα αναγράφεται ο τίτλος της εισήγησης και η θεματική ενότητα στην οποία αυτή εντάσσεται. Η έκταση των περιλήψεων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 300 και 400 λέξεων και γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαΐου 2022. Απάντηση για την αποδοχή ή μη των προτάσεων θα αποσταλεί στους/τις ενδιαφερόμενους /ες από την Επιστημονική Επιτροπή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προτάσεις εισηγήσεων ή να τις εντάξει σε διαφορετική θεματική ενότητα εφόσον αυτό υπαγορεύεται από τη συνοχή της τελικής θεματολογίας του συνεδρίου.

Όσοι/ες επιθυμούν να προτείνουν τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στο οποίο θα εκτός από την περιγραφή του θέματος της ειδικής συνεδρίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι περιλήψεις των επιμέρους εισηγήσεων ως ανωτέρω.

Παρακαλούμε όπως δείτε την αναλυτική πρόσκληση και το δελτίο συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας.

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής, Πρόεδρος ΕΚΕ

Πληροφορίες-Γραμματεία Συνεδρίου: ekesocioconf2022@gmail.com

Κατεβάστε εδώ το δελτίου συμμετοχής

Η πρόσκληση σε PDF