Πρόσκληση για την παρουσίαση βιβλίου, στις 29 Οκτωβρίου