Πρόσκληση υποβολής πρότασης σε Συνέδριο με θέμα Ελληνική Κοινωνία 1975-2010

Πρόσκληση υποβολής πρότασης σε Συνέδριο με θέμα Ελληνική Κοινωνία 1975-2010

 

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία διοργανώνει το τρίτο τακτικό της ΣΥΝΕΔΡΙΟ  (2011), που θα πραγματοποιηθεί στις 3 έως 5 Nοεμβρίου, 2011, στην Αθήνα  με κεντρικό θέμα:

Ελληνική Κοινωνία 1975-2010:

Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις, Προκλήσεις

Η Ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει μείζονος σημασίας μεταβολές. Το κοινωνικο-οικονομικό πρότυπο που επικράτησε έχει εξαντλήσει τα όριά του. Ταυτοχρόνως το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση και η Ελληνική κοινωνία βιώνει οξύ πρόβλημα πολιτικής αντιπροσώπευσης. Παράλληλα η διαφθορά, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, έχει αναδειχθεί σε μείζον κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα. Τα ζητήματα αυτά θέτουν σήμερα επί τάπητος το αίτημα της υπέρβασης του κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου που έχει επικρατήσει, της διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων, της εξόδου από την πολύπλευρη κρίση που βιώνει η χώρα.

Στο Συνέδριο θα συζητηθούν και τα ειδικότερα ζητήματα, όπως οι μεταβολές στη συγκρότηση των κοινωνικών τάξεων, οι αναδυόμενες μορφές κοινωνικής ταυτοποίησης, η σχέση υπαίθρου – αστικών κέντρων, το πρόβλημα της φτώχειας και της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, τα προβλήματα της μετανάστευσης, οι μεταλλάξεις στις τεχνολογίες και τις μορφές εξουσίας, κλπ.

Θα γίνουν επίσης δεκτές προτάσεις ευρύτερου κοινωνικού-κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα ομαδοποιηθούν από την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να οργανωθούν επιμέρους ειδικές συνεδρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους (έως 300 λέξεις), συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις) στη διεύθυνση grsociolsoc@gmail.com ,  μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011. Απάντηση για την αποδοχή θα αποσταλεί εγκαίρως.

Συμμετοχή Εισηγητών στο Συνέδριο: 50 Ευρώ.  Σπουδαστών: 20 Ευρώ