1ο Θερινό Σχολείο EKE για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΠAΡΟΣ: 26-31 Αυγούστου, 2016

1ο Θερινό Σχολείο EKE για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΠAΡΟΣ: 26-31 Αυγούστου, 2016

 

Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου Πάρου θα ανέλθει στα δεκαέξι (16). Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα:

Ø υποψήφιοι διδάκτορες ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,

Ø μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,

Ø άτομα με συναφείς ιδιότητες από την τοπική κοινωνία της Πάρου.

 

Εφόσον ο αριθμός των επιλεγόμενων υπερβεί τον προβλεπόμενο, θα συνταχθεί πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

(α) Διαλέξεις από επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές .

(β) Παρουσίαση εκ μέρους του κάθε υποψηφίου διδάκτορος και μεταπτυχιακού φοιτητή σε θέμα επιλογής του, σχετιζόμενο με το αντικείμενο της έρευνάς της/του και σε συνάφεια με τη θεματολογία του θερινού σχολείου. Η κάθε παρουσίαση θα είναι διάρκειας από 15’ έως 20’ και θα προβλέπεται και χρόνος για συζήτηση.

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του 1ου Θερινού Σχολείου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ [http://www.hellenicsociology.gr/], καθώς και ηλεκτρονικά εφόσον έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση έως την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016.

Οι αιτήσεις (καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά) θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: grsociolsoc@gmail.com

 

Η Ανακοίνωση και η Αίτηση Συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ: http://www.hellenicsociology.gr/

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Kαθ. Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Χαροκόπειο Παν/μιο), Kαθ. Σωκράτης Κονιόρδος (Παν/μιο Κρήτης), Kαθ. Γεώργιος Πλειός (ΕΚΠΑ), Ιωάννα Τσίγκανου (ΕΚΚΕ)

 

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ