Η θέση της International Sociological Association (ISA) ως προς την αναγκαστική αφυπηρέτηση κοινωνιολόγων λόγω ηλικίας

Η θέση της International Sociological Association (ISA) ως προς την αναγκαστική αφυπηρέτηση κοινωνιολόγων λόγω ηλικίας

Την 10η Απριλίου 2021 η ISA (www.isa-sociology.org/en) εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την αναγκαστική αφυπηρέτηση κοινωνιολόγων λόγω ορίου ηλικίας εκφράζοντας την αντίθεσή της σε αυτό βάσει των αποφάσεων των ΗΕ ενάντια στις διακρίσεις στην αγορά εργασίας λόγω ηλικίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι σε επιμέρους χώρες ισχύουν διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις γύρω από τις προϋποθέσεις αφυπηρέτησης. Το θέμα απασχολεί την ISA όπως και επιμέρους εθνικές ενώσεις/εταιρείες κοινωνιολόγων.

Για την επί του θέματος ενημέρωση των μελών της ΕΚΕ αλλά και εν γένει της κοινότητας των Ελλήνων κοινωνιολόγων παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση της ISA.

International Sociological Association Statement about Mandatory Retirement from Employment because of Age

Bearing in mind the World Health Organization's global campaign to combat ageism and the United Nations Economic Commission for Europe's policy brief - "Combating Ageism in the World of Work," the International Sociological Association has developed this statement opposing mandatory retirement from employment because of age.

The International Sociological Association (ISA) is aware that older employees, including sociologists, can find themselves disadvantaged in their efforts to retain employment and regain employment when displaced from jobs. We know there are countries, institutions and enterprises that have laws, rules and/or practices in place that require mandatory retirement because of age. The ISA is opposed to these discriminatory statements and actions.

Με το ζήτημα θα απασχοληθεί το ΔΣ της ΕΚΕ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.