Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων για το διεθνές συμπόσιο: Modern Technologies, Political Philosophy, Social, Political and Economic Rights

Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων για το διεθνές συμπόσιο: Modern Technologies, Political Philosophy, Social, Political and Economic Rights

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ILABSEM) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, διοργανώνουν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη το διεθνές συμπόσιο «Modern Technologies, Political Philosophy, Social, Political and Economic Rights».

Οι γλώσσες εργασίας θα είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για συμμετοχή μέχρι και τις 15 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο το συμπόσιο, τις θεματικές, αλλά και τις καταθέσεις προτάσεων θα βρείτε στην επίσημη ανακοίνωση που βρίσκεται εδώ.